Vítáme Vás

Začínáme 11. Září 2023

Přijímáme přihlášky do kurzů anglického jazyka 2023/2024

Mezi naše služby patří  kurzy angličtiny pro děti od 4-13.let

Naším cílem je naučit klienty cizímu jazyku zábavnou a hravou formou a přesvědčit je, že studium jazyka nemusí být úmorná dřina

Kurzy jsou vedeny  tak, aby si dítě osvojilo slovní zásobu a základní gramatické jevy potřebné pro komunikaci odpovídající jeho věku.Využíváme principů tzv. zážitkového učení (poznatky spojené s intenzivním prožitkem se ukládají do paměti pevněji než poznatky stroze naučené)

Výuka je neškolská, dynamická a rychle Vás vtáhne. Pomůžeme Vám v jazyce získat kuráž a schopnost nestydět se za své chyby.Vzhledem k tomu, že skupinky jsou opravdu malé (4 - 6 dětí) snažíme se přistupovat k jednotlivým studentům zcela individuálně. Každému vyhovuje trochu jiný styl výuky a to se snažíme při výuce uplatnit.

Ze zkušenosti víme, že jazyková výuka na školách stále ještě nemá příliš dobrou úroveň a rodiče často hledají pomoc jinde


Řekli o nás : "Velmi oceňujeme individuální přístup na lekcích, schopnost lektora reagovat na současný stav dítěte, pohodovou atmosféru a především odstranění všech bariér, které stály v cestě k překonání strachu komunikovat v angličtině". Martina Svetková, Marie Linetová, Ing.Ladislav Kříž... rodiče dětí


Novinka v naší učebně anglického jazyka

Interaktivní projektor

Interaktivní projektor

interaktivní výuka, nabídne studentům zábavnější a rozmanitější formu učení

logo města Mostu

Do našich kurzů se můžete přihlásit během celého školního roku. Spočítáme Vám poměrnou část školného.

f1_1.jpg f1_2.jpg

 

abc for cargo_870.jpg

© 2022